Bezpieczne przechowywanie dokumentów firmowych. Wypróbuj magazyny self storage!

Czy magazyny self storage są bezpieczne?
21 maja 2018
Jak odzyskać przestrzeń we własnym domu?
3 czerwca 2018

Bezpieczne przechowywanie dokumentów firmowych. Wypróbuj magazyny self storage!

Każda firma, niezależnie od tego, jaka jest skala jej działalności, jest zobowiązana do przechowywania dokumentacji firmowej. Obecnie coraz częściej korzysta się z dokumentacji elektronicznej. Jednak nadal przedsiębiorcy są zobowiązani do przechowywania dokumentów rozliczeniowych z US oraz wszelkich dokumentów ZUS. Zwłaszcza te ostatnie należy przechowywać bardzo pieczołowicie.

O ile w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność dokumentację firmową można zmieścić na jednym regale, o tyle firmy zatrudniające pracowników potrzebują już bardziej zaawansowanych rozwiązań. Ten fakt można bardzo prosto wytłumaczyć. Pamiętajmy, że w takich firmach muszą przecież być przechowywane nie tylko dokumenty podatkowe (na okres 5 lat), ale także szeroko pojmowane dokumenty kadrowo-płacowe dotyczące każdego pracownika.

Przy przechowywaniu dokumentów powinno się wziąć pod uwagę nie tylko odpowiednią ilość miejsca, ale także i kwestie bezpieczeństwa. Dokumenty powinny być przechowywane w miejscu, gdzie nikt niepowołany nie ma do nich dostępu i jednocześnie nie ma ryzyka, że ulegną zniszczeniu bądź też zaginięciu. Nic zatem zaskakującego w tym, że coraz więcej firm z różnych sektorów decyduje się umieścić swoją dokumentację w nowoczesnych magazynach self storage.

Przede wszystkim z rozwiązania tego mogą skorzystać firmy o różnych wielkościach. Magazyny self storage oferują komórki magazynowe o różnych powierzchniach – od 1 do 25 m2. W praktyce oznacza to, że także i przedsiębiorstwa, które potrzebują dość dużego archiwum, mogą wziąć pod uwagę te usługi. Wszyscy wiemy, że w przypadku dokumentacji firmowej bezpieczeństwo jest kwestią nadrzędną. To kolejny argument za tym, by przechowywać dokumenty podatkowe, kadrowo-płacowe oraz wszelkie inne właśnie w magazynie self storage. Do tego dochodzi fakt, że tego rodzaju obiekty są monitorowane i nadzorowane prze ochronę. Firma nie musi zatem ponosić kosztów zabezpieczenia dokumentów, ponieważ płaci tylko za wynajem komórki magazynowej. Ważną zaletą jest także całodobowy dostęp do wynajmowanej komórki.