Rodzaje/typy magazynów i ich funkcje – ze względu na przeznaczenie

Praktycznie każdy przedsiębiorca wie, jak istotna jest odpowiednia przestrzeń do przechowywania. Są różne rodzaje i typy magazynów w podziale na pełnione funkcje, czy ze względu na ich przeznaczenie. Niezależnie od charakteru prowadzonej działalności jest to niezwykle istotna przestrzeń, która zapewnia swobodę, komfort i ułatwia organizację. Żaden biznes, a zwłaszcza oparty na handlu, nie będzie dobrze funkcjonował bez dobrze ułożonego magazynu. Tego procesu nie można pozostawić przypadkowi, tylko logistykowi z głową na karku. Dziś przybliżymy podstawowe funkcje, rodzaje i typy magazynów.

Jakie są typy i rodzaje magazynów?

Magazyn to bardzo szerokie pojęcie, które w zależności od branży może całkowicie się różnić. Korzystają z nich zarówno małe, jak i duże firmy, branża handlowa, przemysłowa, produkcyjna, rolnicza, a także osoby prywatne. Potrzeba przechowywania i gromadzenia zapasów jest bardzo wysoka, a wyróżnia się rodzaje i typy magazynów, które mają spełniać potrzeby jego użytkownika. Poniżej przedstawiamy rodzaje i podział magazynów ze względu na:

 • przeznaczenie,
 • rodzaj przechowywanych materiałów,
 • konstrukcję.

Oczywiście istnieją jeszcze inne typy magazynów, można o tym mówić całymi godzinami. Warto jednak skupić się na tych, które umożliwią najlepsze poznanie i charakterystykę tej przestrzeni. Poniżej garść szczegółowych informacji o tym, jakie są najpopularniejsze rodzaje magazynów.

Podział magazynów ze względu na rodzaj przechowywanych materiałów

W zależności od rodzaju przechowywanych materiałów można wyróżnić dedykowany podział magazynów. Jest to bardzo istotne, ponieważ taka przestrzeń musi być odpowiednio przystosowana. Wyróżnia się tutaj rodzaje magazynów przechowujące:

 • towary sypkie — towary a najczęściej surowce składowane są luzem w dużych silosach lub w pryzmach.
 • gazy i ciecze — tutaj najczęściej sprawdzają się duże zbiorniki przemysłowe, a do transportu używane są cysterny.
 • specjalne — w tych miejscach przechowuje się produkty mogące stanowić niebezpieczeństwo i zagrożenie, czyli np. materiały łatwopalne, radioaktywne czy wybuchowe.
 • jednostki ładunkowe — umożliwiają magazynowanie ładunków zbiorczych, które składają się z wielu mniejszych, z reguły takich samych ładunków. Umieszcza się je z reguły na palecie, kontenerze, pakiecie lub na innych nośnikach, takich jak pojemniki, kartony, kosze, etc.

W tym typie magazynów wskazuje się także podział według dostępności do jednostki ładunkowej. Wpływa na to m.in. rodzaj produktu, jego gabaryty, a także wydajność obiektu. Wskazuje się podział na magazyny:

 • z bezpośrednim dostępem — towary są magazynowane na standardowych regałach rzędowych, do których jest łatwy i szybki dostęp
 • bez bezpośredniego dostępu — produkty składuje się najczęściej na wjezdnych platformach z napędem. Sprawdzają się w miejscach, gdzie jest duży obrót i wysoki poziom zapasów.

Rodzaje magazynów ze względu na konstrukcję

W zależności od odporności towaru na warunki atmosferyczne można wskazać rodzaje i typy magazynów ze względu na ich konstrukcję. Musi gwarantować ona bezpieczne składowanie towarów z zachowaniem ich walorów jakościowych oraz ilościowych. Jakie są zatem rodzaje magazynów w tym podziale?

 • otwarty — charakteryzuje się gruntowym lub utwardzonym podłożem, takim jak kostka brukowa, beton czy asfalt. Z reguły występują jako place magazynowe lub terminale kontenerowe i można tam składować towary odporne na każde warunki atmosferyczne. Jest to najtańszy rodzaj magazynów, a składuje się w nich materiały mineralne, drewno, produkty stalowe, żeliwne oraz materiały budowlane.
 • półotwarty — charakteryzują się zadaszeniem z dwoma lub z trzema ścianami, gdyż jedna pozostaje otwarta. Mogą być związane z gruntem trwale lub tymczasowo. Przechowuje się w nich towary odporne na wahania temperatur, lecz wrażliwych na bezpośredni wpływ czynników pogodowych, czyli np. cement. Rodzajem magazynów półotwartych mogą być wiaty czy otwarte zbiorniki.
 • zamknięty — to budynek całkowicie zadaszony i trwale związany z gruntem. Można w nim przechowywać każdy rodzaj towaru, gdyż zastosowanie klimatyzacji czy systemów chłodniczych pozwala dostosować otoczenie do specyfiki składowanego produktu. Rodzaje magazynu zamkniętego to m.in. silosy, zamknięte zbiorniki, czy po prostu budynki magazynowe.
 • specjalny — to magazyn zamknięty, który wymaga szczególnego przystosowania do specyficznych wymogów składowania określonego towaru. Są przeznaczone do magazynowania produktów w odpowiednich i optymalnych dla nich warunkach. Można tu wskazać magazyny paliw, przechowalnie owoców czy leków oraz chłodnie.

W przypadku magazynów zamkniętych występuje dodatkowy podział na rodzaje i typy obiektów ze względu na ich wysokość:

 • niskie — umożliwiają składowanie do wysokości 4,2 m,
 • średnie — dopuszczają magazynowanie w przedziale wysokości od 4,2 do 7,2 m,
 • wysokie — zapewniają przechowywanie od powyżej 7,2 m.

Rodzaje magazynów ze względu na przeznaczenie

Warto omówić także rodzaje magazynów, ze względu na ich przeznaczenie. Nie każda przestrzeń nadaje się do składowania każdego towaru, warto zatem zapoznać się z poniższym podziałem. Rodzaje magazynów ze względu na funkcje, to;

 • kontenerowy — służy do przechowywania kontenerów, z reguły jest to magazyn otwarty, w typie terminala.
 • dostawczy — magazyn stosowany do składowania zapasów, aż do czasu otrzymania zamówień na nie. Bardzo popularny wśród przedsiębiorców i firm prowadzących handel internetowy.
 • produkcyjny — przestrzeń, w której składowane są gotowe produkty wytworzone przez daną firmę. Służą także do magazynowania materiałów i półproduktów, z których produkowany jest finalny towar.
 • dystrybucyjny — podobnie jak w przypadku magazynu dostawczego składuje się towary do dalszej odsprzedaży. Jednak tutaj przechowywane są produkty różnych firm, które następnie są kompletowane w celu sprzedaży do odbiorcy finalnego.
 • przeładunkowy — zlokalizowane z reguły na przedmieściach dużych miejscowości. Mają kluczową rolę przy przechowywaniu towarów, gdy konieczna jest zmiana sposobu transportu lub dalsza dystrybucja do mniejszych lokalizacji.
 • celny — znajduje się na granicach państw, a przechowuje się w nich ładunki do czasu przepuszczenia ich przez służby celne.
 • samoobsługowy — z reguły zlokalizowany w większych miastach, gdzie poszukuje się przestrzeni, w której można na określony czas składować swoje przedmioty. Najemca skrytki, boxu czy kontenera ma do niego dostęp w każdym momencie i sam dba o jego obsługę.

Podstawowe funkcje magazynów

Magazyn funkcjonuje jako fizyczne miejsce, a także jako wirtualna przestrzeń. Każde przedsiębiorstwo zajmujące się handlem musi zadbać o to, by stan zatowarowania się zgadzał. Dobrze ułożony magazyn musi pełnić określone funkcje, które umożliwiają jego prosperowanie bez żadnych zakłóceń. Musi być też tak zorganizowany i oznaczony, by odnalezienie określonych produktów było możliwe. Istnieją różne rodzaje magazynu, a każdy z nich powinien pełnić takie funkcje, jak:

 • przechowywanie towaru — oczywista i podstawowa funkcja niezależnie od rodzaju magazynu. Niemniej jednak nie wystarczy rzucenie produktów w jeden kąt — trzeba towary zabezpieczyć i nieraz utrzymywać określone warunki. W zależności od rodzaju przechowywanych materiałów trzeba dostosować otoczenie panujące w magazynie do ich potrzeb.
 • utrzymywanie zapasów — nie ma nic gorszego, jak wyprzedany towar i konieczność oczekiwania na dostawę. Każdy przedsiębiorca dba o to, by mieć zapasy, które sprawią, że produkty będą zawsze dostępne. Brak towaru może powodować frustrację klientów i negatywne opinie o sklepie. Każdy rodzaj magazynu umożliwia gromadzenie, utrzymywanie i zarządzanie zapasami, tak, by sklep płynnie funkcjonował.
 • realizacja zamówień — niezależnie od typu magazynu bardzo często odbywa się tutaj kompletowanie i pakowanie towarów. Ważne jest, by przypisać produktom miejsce trwałego przechowywania, co zdecydowanie usprawni cały proces wysyłki zamówienia.
 • minimalizowanie kosztów transportu — dzięki dostawie i odbiorze towarów z jednego miejsca można kontrolować i redukować te wydatki. Im większy rodzaj magazynu, tym lepsze możliwości przechowywania produktów i rzadsze dostawy. To z kolei sprawia, że jednorazowo możesz zrobić większe zamówienie zapasów i sporo zaoszczędzić.
 • monitorowanie sprzedaży — dzięki dobrej organizacji przestrzeni magazynowej z łatwością można kontrolować produkty, które sprzedają się dobrze, a które gorzej. Dzięki temu można analizować procesy, wyciągać wnioski i inwestować w to, co przynosi najlepszy zwrot.

Magazyn samoobsługowy — przechowalnia dla każdego

Rodzaje magazynów typu self storage w ostatnich czasach zyskują na popularności zarówno w segmencie biznesowym, jak i prywatnym. Atrakcyjne ceny, łatwa dostępność oraz wygoda i komfort użytkowania sprawiają, że coraz więcej osób decyduje się na takie rozwiązanie. Ta prosta przechowalnia rzeczy to coraz częstszy wybór wśród:

 • studentów — gdy na okres przerwy od zajęć nie warto wywozić swojego dobytku do domu rodzinnego,
 • osób prywatnych — gdy w domu stale brakuje miejsca do przechowywania wielkogabarytowych produktów sezonowych,
 • przedsiębiorców — gdy w przestrzeni biurowej widać niedobór przestrzeni na stale rosnącą liczbę dokumentów.

Jeśli nie jest Ci potrzebny klasyczny rodzaj magazynu, a potrzebujesz przechować pewne przedmioty przez określony czas, to mamy idealne rozwiązanie. Magazyny samoobsługowe mogą występować w różnych wielkościach w zależności od potrzeb:

 • kontener — sprawdzi się jako garaż, czy przestrzeń do zarchiwizowania dokumentów,
 • box — można przechować meble, rower czy prywatny dobytek na czas dłuższego wyjazdu,
 • skrytka — idealne rozwiązanie do magazynowania drobnych, nieużywanych na co dzień przedmiotów.

Jak widać powyżej, wyróżniamy rozmaite rodzaje, funkcje i typy magazynów. Wybierając rozwiązanie najlepsze dla siebie, warto zrobić analizę potrzeb. Ostatecznie najlepiej zdecydować się na magazyn, który będzie ekonomiczny, wydajny i spełni swoje zadania.

Sprawdź magazyny samoobsługowe w swoim mieście

pl_PL