Stokado Self Storage wspiera akcję Szlachetna Paczka we Wrocławiu.

Stokado Self Storage wspiera akcję Szlachetna Paczka we Wrocławiu.

Stokado Self Storage jest Partnerem Fundacji, wspierając jej lokalny zespół we Wrocławiu. Wspieraliśmy akcję duchem, zaangażowaniem oraz możliwościami logistycznymi w trakcie jej finału.

Szlachetna Paczka jest inicjatywą powstałą w 2000 roku w Krakowie, obejmując dzisiaj swoim zasięgiem całą Polskę. Idea Szlachetnej Paczki polega na zbieraniu pomocy w formie różnego rodzaju produktów od darczyńców w kilkuset lokalizacjach w Polsce, a następnie dostarczeniu ich najbardziej potrzebującym rodzinom. W edycji 2013, Szlachetna Paczka obdarowała prawie 18tyś. rodzin, a przekazana pomoc miała wartość przeszło 33 milionów złotych.

Każdy może pomóc przyłączając się do drużyny Szlachetnej Paczki! Więcej informacji na www.szlachetnapaczka.pl

Sprawdź magazyny samoobsługowe w swoim mieście

pl_PL